Asporty - sestanek partnerjev

ASporty zoom foto

// English below //

Covid-19 je karte premešal tudi na področju projektov, ki so sicer že v teku. Zaradi trenutnih razmer smo bili nekatere aktivnosti primorani predrugačiti in najti drugačno pot do zastavljenih ciljev.

Projekt ASporty, katerega namen je izmenjava primerov dobrih praks pri vključevanju mladih s posebnimi potrebami v raznolike športne aktivnosti, poleg partnerjev iz Društva za kulturo inkluzije vključuje še Klettaskoli iz Islandije ter Centar za avtizam Rijeka.

Sestanki, namenjeni praktični in teoretični izmenjavi izkušenj, zato trenutno potekajo v spletni izvedbi. Na včerajšnjem sestanku smo tako načrtovali delo v bodoče, vsi pa se zelo veselimo obdobja, ko bomo lahko teorijo prenesli tudi v prakso.

Projekt je financiran iz programa Erasmus+.

-----------------

COVID-19 has not only affected our daily lifestyles, but has impacted the way of work. The new situation that we're still facing today, has been a clear reminder that we need to broaden our thinking and find new, innovative ways of doing things. We had to do the same!

ASporty project, funded by The Erasmus+ Sport funds aims at exchanging examples of good practice in the field of inclusion of children and youngsters with special needs into diverse sporting activities.

Association of Inclusive culture, the applicant organisation together with the two project partners, Klettaskoli from Iceland and Center for Autism Rijeka, Croatia are, instead of meeting in person, using diverse online tools for the project to reach its full potential. We cannot wait, though, to meet in person!

This project is funded under the Erasmus+ programme.