Srce in duša inkluzije

Projekt »Srce in duša inkluzije« je nastal kot posledica dolgoletnih izkušenj Društva za kulturo inkluzije pri delu s populacijo posameznikov s posebnimi potrebami.Naše izkušnje kažejo, da so učinki (učni, vzgojni, osebnostni in splošno razvojni) neformalnega učenja izredno pozitivni, zato smo se odločili, da bomo v enem projektu združili dve aktivnosti (usposabljanje in mladinsko izmenjavo). Izvedli ju bomo skupaj z našimi dolgoletnimi partnerji iz republik naše bivše skupne države.

 

Namen projekta je poglobiti sodelovanje med organizacijami, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja mladostnikov in otrok s posebnimi potrebami na območju bivše Jugoslavije. Skupaj z njimi želimo odkriti dobre prakse in načine povezovanja formalnega in neformalnega učenja ter pozitivnih učinkov sinergije tega povezovanja na populacijo oseb s posebnimi potrebami in s tem posredno seveda tudi na celo družbo. Preko aktivnosti usposabljanja bomo združili 4 strokovnjake in mladinske delavce iz teh organizacij, z njimi delili mnenja, izkušnje ter ozavestili dobre dele tega znanja iz izkušenj za v bodoče. Usposabljanje bo potekalo od 24.6. do 1.7. 2015 v Ljubljani in Radljah ob Dravi.

Drugi del, to je mladinska izmenjava, pa se bo odvil v začetku oktobra 2015.V tem delu se bodo k nam vrnili 2 strokovnjaka/mladinska delavca, ki sta bila na TC usposabljanju, ter 6 mladostnikov iz njihovih organizacij. Namen mladinske izmenjave je druženje, izboljševanje socialnih veščin in predvsem drug drugemu predstavili razne tehnike sproščanja in umirjanja.

Skozi aktivnosti pričujočega projekta se dotikamo stereotipov o drugačnostih ter dvema različnima populacijama omogočamo:

  • izražanje ter uresničevanje potrebe po sprejetosti s strani drugačne okolice,
  • spoznavanje nujnosti sprejemanja drugačnosti marginalnih skupin ter njihove sposobnosti in pripravljenosti, da aktivno sodelujejo v vseh sferah družbene angažiranosti v skladu s svojimi zmožnostmi.

 

Foto album...

Erasmus+