Partnerstvo v projektu Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z Downovim sindromom

20150425 140244

V preteklih mesecih se je pod okriljem Društva Downov sindrom Slovenije odvijal projekt »Mreženje za zgodnjo obravnavo otrok z Downovim sindromom«, ki je bil podprt s strani Norveškega finančnega mehanizma. Namen projekta je bil združevati strokovnjake iz različnih področij in vzpostaviti program celostne pomoči družinam ter spodbude otrokovemu razvoju v zgodnjem otroštvu. Otrokom se tako omoči, da razvijejo svoje potenciale in lažje premagujejo razvojne zaostanke, staršem pa se nudi podporo in blaži občutke nemoči in frustracije.

 

Partner v projektu je bilo tudi Društvo za kulturo inkluzije, ki je hkrati poskrbelo za organizacijsko in strokovno podporo pod vodstvom dr. Branke D. Jurišić. Pridružile so se ji predavateljice, profesorice iz Edukacijsko – rehabilitacijske fakultete v Zagrebu in sooblikovale prvi del usposabljanja oz. izobraževanja. Pripravile so zanimiva predavanja in delavnice, povezane z najbolj aktualnimi temami na tem področju. Ker pa gre pri projektu za praktikum, so udeleženci v drugem delu začeli z izvedbo zgodnje obravnave z družinami in sicer v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti. Cilj projekta je namreč okrepiti strokovno znanje za izvajanje zgodnje obravnave, nato pa s prenosom le-tega v prakso omogočiti dostop do obravnave otrokom in družinam.

Več o projektu si lahko preberete na tej povezavi: http://www.downov-sindrom.si/index.php/domov/novice/202-mrezenje-za-zgodnjo-obravnavo-otrok-z-downovim-sindromom

Strokovna literatura oz. predavanja pa so dostopna tukaj: http://www.downov-sindrom.si/index.php/literatura/praktikum-zgodnje-obravnave

Foto galerija