Identity, Inclusion and Diversity (Novi Sad, Srbija)

Predstavnika Društva za kulturo inkluzije sta v teh dneh udeleženca na mednarodnem usposabljanju » Identity, Inclusion and Diversity« v Novem Sadu, Srbiji. Izobraževanje je organizirano iz strani Centra za jačanje civilnog društva in je namenjeno mladinskim delavcem na različnih področjih, ki želijo poglobiti svoje znanje o identiteti, inkluziji in različnosti posameznika in skupin ter vso pridobljeno znanje tudi vključiti v svoje delo. Usposabljanja so se udeležili predstavniki različnih organizacij iz 14ih evropskih držav. Izobraževanje se je začelo v ponedeljek, 18.1.2016 in se bo zaključilo v torek, 26. 1. 2016.

 

V prvih dneh so udeleženci že v večini spoznali organizacije in delo ostalih kolegov v skupini, delili svoje izkušnje in znanje, spoznali podobnosti in kulturne razlike, predstavili trenutno situacijo v družbi svoje države ter na mednarodnem večeru predstavili tudi kulinarične dobrote in tradicionalne plese svojih domovin.

Vzdušje v Novem Sadu je sproščeno, vsi udeleženci aktivno sodelujejo pri aktivnostih in pridobivajo nova znanja, izkušnje in kontakte potencialnih bodočih partnerjev pri skupnih projektih.

Fotografije ...