Izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike


Vegetarijanski kabaret - Mladinski dom Malči Beličeve

V teh dneh (30. in 31. marec 2016) v Portorožu potekajo 24. Izobraževalni dnevi z osrednjo temo "Kako lahko drugače? Socialna vključenost otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami" v organizaciji Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije in Skupnosti organizacij za usposabljanje Slovenije. Tudi letos bodo svoj prispevek k programu dali zaposleni iz Centra Janeza Levca Ljubljana, nekateri od njih pa so tudi člani našega Društva za kulturo inkluzije.

 

Izobraževalni dnevi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov so priložnost, da vsako leto znova obogatimo svoje védenje z odzivi stroke na aktualno dogajanje na področju vzgoje, izobraževanja, usposabljanja otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami.
Letošnji Izobraževalni dnevi so priložnost, ko bomo razmišljali, kako poskrbimo za otroke v vrtcih in osnovnih šolah; analizirali, kakšne možnosti ponujamo otrokom, mladostnikom in odraslim s programi vzgoje, izobraževanja in usposabljanja; razpravljali o dejanski razpoložljivosti in ustreznosti storitev, ki jih izvajamo, ter kritično pogledali v že obstoječe pomoči ter nove oblike zagotavljanja socialne vključenosti.

Povezava do programa.