Začelo se je igrivo novo šolsko leto

solasalaPoletje se je poslovilo, šolski zvonec je pozvonil in med klopi spet povabil pridne učence.


Dragi šolarji, želimo vam, da bo novo šolsko leto čim bolj igrivo, polno novih dogodivščin in prigod, zasuto z novim znanjem in lepimi ocenami.

Za konec pa še misel rimskega filozofa Seneke: "Ne učimo se za šolo, marveč za življenje."

Srečno šolarji!