Usposabljanje EVS prostovoljcev v Ankaranu

Skupna

EVS prostovoljci iz vseh slovenskih ogranizacij, ki so prišli v Slovenijo v tem oziroma prejšnjem mesecu, so imeli prejšnji teden (od 19. do 23. septembra) usposabljanje v Ankaranu. Med njimi so bili tudi vsi naši EVS prostovoljci.

Vsak dan, od jutra do popoldneva, so imeli različne delavnice, na katerih so se učili komunikacijskih in motivacijskih veščin, dela v timu, planiranja in uresničevanja lastnih projektov. Med seboj so delili izkušnje in dobili informacije o pravicah in dolžnostih vseh EVS prostovoljcev. V prostem času so imeli na voljo rekreativno plavanje v morju in bazenu. Poleg izpolnjenega uradnega cilja so preko usposabljanja navezali stike med seboj in pridobili tudi veliko novih prijateljskih vezi.
EVS prostovoljka Marija

20160923 092701

20160922 153341