Usposabljanje EVS prostovoljcev v Ankaranu

Skupna

EVS prostovoljci iz vseh slovenskih ogranizacij, ki so prišli v Slovenijo v tem oziroma prejšnjem mesecu, so imeli prejšnji teden (od 19. do 23. septembra) usposabljanje v Ankaranu. Med njimi so bili tudi vsi naši EVS prostovoljci.

Vsak dan, od jutra do popoldneva, so imeli različne delavnice, na katerih so se učili komunikacijskih in motivacijskih veščin, dela v timu, planiranja in uresničevanja lastnih projektov. Med seboj so delili izkušnje in dobili informacije o pravicah in dolžnostih vseh EVS prostovoljcev. V prostem času so imeli na voljo rekreativno plavanje v morju in bazenu. Poleg izpolnjenega uradnega cilja so preko usposabljanja navezali stike med seboj in pridobili tudi veliko novih prijateljskih vezi.
EVS prostovoljka Marija

20160923 092701

20160922 153341


Projekt je sofinanciran iz programa Erasmus+