Count me in (Računaj name)

Društvo za kulturo inkluzije se je 1. maja 2013 prijavilo na razpis programa Mladi v akciji in dobilo odobren projekt z naslovom 'Count me in: Volunteering for active inclusion (Računaj name: Prostovoljstvo za aktivno inkluzijo)'. Trenutno se poleg intenzivnih priprav na to usposabljanje ukvarjamo tudi s pisanjem novih projektov in pa še z dvema večjima poglavjima Mednarodnega festivalskega leta "Igraj se z mano" katerega soustvarjalec in soorganizator je poleg Zavoda za usposabljanje Janeza Levca tudi naše društvo.

Nekaj besed o usposabljanju, ki bo potekalo oktobra:
'Count me in: Volunteering for active inclusion (Računaj name: Prostovoljstvo za aktivno inkluzijo)'  je tečaj usposabljanja, posebej oblikovan za mladinske delavce in voditelje, z namenom pridobitve znanj in orodij za delo z mladimi z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju na eni strani in na drugi strani pridobitve znanj in orodij za delo s prostovoljci, ki nimajo izkušenj na področju dela z motnjo v duševnem razvoju. Splošni cilj je opolnomočiti vlogo organizacij, ki vključujejo prostovoljce oz. pri vključevanju ciljne populacije mladih z motnjami v duševnem razvoju, v družbeno življenje in delo, tako da postanejo aktivni del naše družbe.  

Kraj  usposabljanja je Radlje ob Dravi od 11. Oktobra – 18. Oktobra. Namen usposabljanja je, da izobrazi mladinske delavce, voditelje, strokovnjake in aktiviste s spretnostmi vodenja in koordiniranja prostovoljcev na eni strani ter hkrati usposobi za prostovoljno delo s ciljno skupino mladih z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju, okrepiti duh prostovoljstva in metode, s katerimi bi na učinkovit način vključevali omenjeno populacijo v različne inkluzivne aktivnosti.

V 7 dneh usposabljanja bo 24 mladinskih delavcev, ki projektu dajejo širino mnenj in delovnih stilov, delilo najboljše prakse, težave in ovire ter namige in ideje. Točke za diskusijo bodo poleg pojma vključevanje mladih z motnjami v duševnem razvoju tudi aktivno sodelovanje in prostovoljnost, pri čemer bo govora o tem, kaj je mogoče storiti na lokalni in mednarodni ravni, da se pospeši izboljšanje dialoga med mladimi, ne glede na medsebojne razlike. Prizadevali si bomo za utemeljitev mnenja, da različnost bogati in ne ogroža. Usposabljanje bo temeljilo na neformalnem izobraževanju z uporabo metod, kot so skupinske razprave, okrogle mize, predstavitve, igre vlog in različne dejavnosti spodbujanja ustvarjalnosti, demonstracije, simulacije in aktivne udeležbe.