Campaining for youth activisation

V začetku meseca novembra se bo v Srbiji, natančneje v Topoli,
odvijalo usposabljanje na temo "Campaining for youth activisation".
Glavni cilj je izobraziti 30 mladih udeležencev iz 10 različnih držav
Evropske unije ter Balkana o različnih metodah za povečanje aktivnosti
in participacije mladih v demokratičnih procesih. Udeleženci se bodo
preko stimulacij, iger vlog, predavanj in deljenja izkušenj ukvarjali
z različnimi aktualnimi vprašanji kot na primer: Kako oblikovati in
posredovati jasna sporočila mladim v različnih skupnostih? Katere
kanale komunikacije uporabiti na področju interneta in v današnjem
hitrem načinu življenja? Kako oblikovati uspešno kampanjo za
aktivizacijo mladih? Usposabljanja se bodo udeležile tudi tri članice
Društva za kulturo inkluzije.