Zaposlitev asistenta

V letu 2017 smo zaposlili tri asistentke, iskalke prve zaposlitve, v okviru projekta »Spodbujanje zaposlovanja mladih v nevladnih organizacijah z namenom sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov z nevladnimi organizacijami na področju dela z otroki s posebnimi potrebami 2«, ki ga v sodelovanju z Evropskim socialnim skladom financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt je zastavljen na način, da kaže potencialne družbene rešitve. Namenjen je eni izmed bolj socialno in ekonomsko ogroženih družbenih skupin – mladim do 29. leta, ki so iskalci prve zaposlitve ali dolgotrajno brezposelni. Z delovnim mestom asistenta za delo z otroki s posebnimi potrebami bomo asistentkam z izdelanim podpornim sistemom povezanih in usmerjenih aktivnosti nudili okolje, v katerem bodo ob podpori strokovnjakov in drugih delavcev z dolgoletnimi izkušnjami na področju dela lahko nadgrajevale formalno in neformalno znanje, predvsem pa spretnosti, prepričanja, vrednote, samopodobo, motivacijo, osebnostne in vedenjske značilnosti. Z delovnim mestom bomo kandidatkam omogočili priložnost, da v varnem okolju pridobivajo nove in nadgrajuje že pridobljene kompetence na področju dela z otroki s posebnimi potrebami, s čimer bodo imele pri iskanju novih zaposlitev več možnosti, saj bodo na trgu dela bolj konkurenčne.

Aktivnosti smo zastavili tako, da ne koristijo le udeležencem (torej osebam s posebnimi potrebami in delavcem, ki koordinirajo in izvajajo aktivnosti z njimi) direktno, temveč tudi širši družbi. Delovno mesto namreč omogoča osebam s posebnimi potrebami individualno obravnavo, ki bistveno olajša njihovo vklapljanje v družbo kot aktivni član, česar šolski sistem zaradi preobremenjenosti ne omogoča.

MIZS ESS z navedbo 700x165