Building bridges - projekt mobilnosti mladinske delavke Sande iz Mostarja

V našem Društvu za kulturo inkluzije za dva meseca (od začetka maja do začetka julija) gostimo mladinsko delavko iz Bosne, v okviru Erasmus+ programa mobilnosti mladinskih delavcev. Sanda se je aktivno vključila v vse društvene aktivnosti, še posebej v Mednarodni festival Igraj se z mano, kjer je preko različnih inkluzivnih dejavnosti spoznavala glavne cilje in namen našega delovanja na področju socialnega vključevanja oseb s posebnimi potrebami. Obiskala je tudi festivala v Semiču in Radljah ob Dravi. Namen njenega projekta "Building bridges" je namreč usposabljanje in nadgradnja obstoječih znanj in spretnosti, ki ji bodo omogočila prenos dobrih praks v njeno organizacijo v Mostarju, ki deluje na mladinskem področju - Nansen Dialog Mostar. Veseli smo, da lahko naše poslanstvo, vizijo in primere dobrih praks delimo tudi v mednarodnem kontekstu in odpiramo vrata za mnoga prihodnja sodelovanja.

Projekt "Building bridges" je sofinanciran iz programa Erasmus+.

erasmus                     logotip movit 617x226