PROJEKT SKUPINSKEGA PROSTOVOLJSTVA "SOLIDARITY"

prostovoljstvo kolaž1

V obdobju med 3.5. in 3.7.2020 se bodo k našim aktivnostim društva pridružili novi prostovoljci v sklopu kratkoročnega projekta. V projekt smo povabili 10 prostovoljcev, med njimi bodo mladi z manj priložnostmi (osebe s posebnimi potrebami) in mednarodni prostovoljci. Naši novi prostovoljci bodo opravljali različne naloge, zelo pomembno vlogo bodo odigrali pri pripravah na Mednarodni festival Igraj se z mano ter glede na njihove interese in močna področja izvajali aktivnosti na samem festivalu.

Med glavnimi zadolžitvami prostovoljcev bodo tehnično-logistične naloge ter vodenje ustvarjalnih oziroma športnih delavnic. Prostovoljci bodo prav tako zasnovali lastne projekte in preko njihove izvedbe uresničevali svoje ideje. Vključeni bodo tudi v poletno počitniško varstvo, ki ga naše društvo izvaja za otroke. Ker bodo v kratkoročnem projektu sodelovali prostovoljci iz različnih držav in z različnimi potrebami, bodo z medsebojnim sodelovanjem pridobivali različna znanja, ki so povezana z interakcijo različnih kultur in različnih sposobnosti. Prostovoljci bodo tako razvijali odprtost do drugačnega, aktivno spoštovanje razlik in vzajemno razumevanje. Tekom kratkoročnega projekta bodo odkrivali svojo samostojnost, iznajdljivost in preko izkustvenega učenja pridobili nove veščine.

Projekt je sofinanciran s strani programa Evropska solidarnostna enota.