Specialni Zdravko na poletnih igrarijah ‘Igraj se z mano’ spodbuja zdravo prehrano in telesno aktivnost!

Društvo za kulturo inkluzije je, tako kot že mnogo let do sedaj, v prejšnjem tednu priredilo počitniško varstvo, namenjeno otrokom in mladostnikom iz rednih šol ter njihovim vrstnikom s posebnimi potrebami. Prvi termin letos je bil prav poseben, saj je organizacijsko ekipo obogatilo največje število mladostnikov s posebnimi potrebami do sedaj. Ti so se vključevali tako kot pomočniki vzgojiteljev ter so ob njihovi podpori pripravljali različne (gibalne) aktivnosti, pa tudi kot podpora pri serviranju in pripravi zdravih obrokov.

 

SZ 1 resized

 

Naša dekleta iz organizacijske ekipe so tako ob pomoči vzgojiteljev odvodila plesno delavnico, vsi skupaj pa so se vključevali v jutranjo prosto igro ter otroke na varstvu usmerjali predvsem v gibalne aktivnosti – od iger z žogo, premagovanja različnih poligonov, kot tudi vožnje z racerji. Poseben poudarek pa smo dali na omogočanje pestre in svežega sadja in zelenjave polno prehrano. Tako je bil del mladostnikov s posebnimi potrebami vključen v logistično ekipo, ki je skrbela, da je bila vsak dan po zajtrku in kosilu na voljo še sadna malica. Na ta način smo poskrbeli, da so bili otroci polni energije za igrarije in telesno aktivnost!

Specialni Zdravko je program, ki je namenjen osveščanju ter predvsem spodbujanju otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem zdravju k zdravemu življenjskemu sloga. Preko programa Specialni Zdravko se skupaj z našima partnerjema BIC Ljubljana in Centrom Janeza Levca Ljubljana osredotočamo predvsem na to, da vključene v projekt osveščamo tako glede pomembnosti rednega gibanja ter ubiranja alternativnih načinov mobilnosti, kot so kolesarjenje, rolanje ali hoja, kot tudi glede pomembnosti redne in zdrave prehrane – zdrave v smislu, da vsebuje več sveže zelenjave in sadja ter čim manj predelanega sladkorja.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje in je del izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 Dober tek, Slovenija. Namen nacionalnega programa je izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva, s ciljem zmanjšanja kroničnih nenalezljivih bolezni.

Vabimo vas tudi k spremljanju vsebin na: www.dobertekslovenija.si.

Dober tek Slovenija LOGO   logotip drustvo za kulturo inkluzije 1399x915  Center Janeza Levca Ljubljana LOGOBiotehniški izobraževalni center Ljubljana LOGOZdravko športnik jabolka PNG