Projekt Gremo malo po svoje

Slika GMS

V Društvu za kulturo inkluzije smo v začetku oktobra 2020 začeli z izvajanjem čisto novega projekta z naslovom Gremo malo po svoje. Projekt je namenjen mladostnikom z lažjo motnjo v duševnem razvoju v katerega so vključeni tudi prostovoljci. Namen naših druženj je tkanje prijateljskih vezi, pogovori s sovrstniki, v katerem bo vedno varen in zaupen prostor za kakršna koli vprašanja in teme. Preko druženja želimo mladostnikom omogočiti osvajanje socialnih veščin, razumevanje in prepoznavanje čustvenih stanj ter pozitivnega odnosa do samega sebe in drugih posameznikov. Prav tako bomo tekom projekta naslavljali tudi spolnost, ki je danes še kako pomembna tema, a velikokrat prezrta. Mladostnikom želimo predstaviti relevantne in primerne informacije, da lahko uresničujejo in doživljajo odnose na varen način.

Z druženjem smo začeli v začetku oktobra, kjer smo se posvetili spoznavanju skupine preko različnih iger, trenutno pa naš projekt nadaljujemo preko spleta. Načrtujemo, da se bomo lahko konec meseca novembra oz. v začetku decembra zopet videli v živo in si ogledali center Ljubljane v soju novoletnih lučk.

Izvajanje projekta Gremo malo po svoje (Zdravi odnosi in spolnost) omogoča in sofinancira Evropska solidarnostna enota.