Solidarnostni projekt - Ko delam, sem vključen

V Društvu za kulturo inkluzije bomo v času od januarja do avgusta 2021 izvajali solidarnostni projekt "Ko delam, sem vključen", ki je sofinanciran s strani programa Evropska solidarnostna enota. Gre za projekt, ki je nastal na pobudo mladih z manj priložnostmi, natančneje oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki si želijo pridobiti več znanj in spretnosti na temo trajnostnega načina življenja.

V okviru projekta bomo raziskovali različne alternativne prakse, ki obstajajo v našem lokalnem okolju, za bolj okolju prijazen način življenja. Obiskali bomo različne organizacije, ki se ukvarjajo s trajnostnimi praksami in spoznali njihovo delo. Izvajali bomo različne aktivnosti ter delavnice ročnih spretnosti, šivanja kuhanja in peke, pri katerih bomo stremeli k čim manjši količini odpadkov. Rabljene ali poškodovane kose starega pohištva bomo popravili, olepšali, oživili ter jim omogočili novo rabo. Te kose bomo uporabili v novih društvenih prostorih, kjer bodo na voljo tako za skupino mladih, kot za druge člane društva, prostovoljce, obiskovalce ter udeležence društvenih dogodkov in programov. Vabljeni k spremljanju naših socialnih omrežij za več aktualnih informacij!

solidarnostni 1    solidarnostni 2