Transnacionalna pobuda Let's do it

4Ljubljana ISZM3

Društvo za kulturo inkluzije je zaključilo s celoletnim projektom Let's do it. Šlo je za transnacionalno mladinsko pobudo, sofinancirano s strani MOVIT-a, Nacionalne agencije programa Erasmus+. Projekt smo izvajali skupaj s partnersko organizacijo s Hrvaške (Rijeke) in sicer Neformalno grupo Mary,

njegov glavni namen pa je bil širjenje uporabe lutk kot medija preseganja vseh vrst meja in razlik, s poudarkom na komunikaciji z ljudmi s posebnimi potrebami in komunikaciji med različnimi kulturami.

V središče smo postavili razvoj predstave s konkretnim rezultatom, ki so ga udeleženci predstavili v okolju nastajanja ter nato še v državi partnerja. Naše glavno vodilo je bil jezik lutkovnega teatra, ki je razumljiv tako odraslim kot otrokom in mladini, njegova univerzalnost pa je tudi ta, da s svojo simbolno govorico premaguje mnogotere razlike. Partnerji z Rijeke so prikazali svoje običaje ob karnevalu, slovenska skupina pa je na oder postavila zgodbo enega od naših udeležencev. Delo obeh skupin je bilo najprej predstavljeno domači javnosti, kasneje pa sta se oba partnerja predstavila drug drugemu v svoji avtonomni obliki predstave, kot tudi v skupni modelirani predstavi. To nam je bilo omogočeno na Mednarodnem festivalu "Igraj se z mano" v Ljubljani, na Festivalu Prolječa v Rijeki ter tudi na Festivalu prijateljstva v Puli. Vsi udeleženci so uživali v obojestranskih obiskih, skupnih vajah, nastopih ter druženju. Pridobili so mnogo lutkarskih oz. gledaliških spretnosti in veščin, izboljšali sposobnosti javnega nastopanja ter pridobili večjo samozavest in samozaupanje. Hkrati so se učili komunicirati z udeleženci v drugem jeziku, ob tem pa so vadili strpnost in spoštovanje drugih udeležencev ne glede na njihove zmožnosti ter posebne potrebe.

Fotografije