SPECIALNI ZDRAVKO: Priročnik za zdravo življenje »Živim zdravo. Te zanima, kako?«

Pred vami je čisto sveža brošura »Živim zdravo. Te zanima, kako?«, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS, Centrom Janeza Levca Ljubljana in Biotehniškim izobraževalnim centrom Ljubljana v okviru programa Specialni Zdravko.

01BrosuraWeb0121 page 0001

S programom želimo izboljšati zdravje oseb s posebnimi potrebami, predvsem otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Spodbujamo jih k redni telesni dejavnosti v naravi in rednemu uživanju sadja in zelenjave ter uravnoteženih obrokov.

Brošura je namenjena predvsem osebam s posebnimi potrebami, zato je pisana v lažje razumljivi obliki. Polno je tudi slikovnega gradiva, ki pripomore k nazornemu prikazu vsebin.

V brošuri boste našli nasvete za zdrave obroke, usmeritve za telesno aktivnost, prostor pa smo namenili tudi igrivim vsebinam, da branje ne bo samo poučno, ampak tudi zabavno!

Toplo vabljeni k branju in delitvi naše knjižice z vsemi, ki bi jih tovrstne vsebine lahko zanimale!

Več nasvetov za zdravo življenje najdete tudi na našem YouTube kanalu.

Projekt Specialni Zdravko sofinancira Ministrstvo za zdravje in je del izvajanja Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 – 2025 Dober tek, Slovenija. Namen nacionalnega programa je izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva, s ciljem zmanjšanja kroničnih nenalezljivih bolezni.

SPECIALNI ZDRAVKO

PRIJAVITELJ PROJEKTA: Društvo za kulturo inkluzije
PARTNERJI PRI PROJEKTU: Center Janeza Levca Ljubljana in Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
OBDOBJE TRAJANJA PROJEKTA: 2020 – 2022

Program Specialni Zdravko je uspešno prijavljen projekt v okviru Sofinanciranja programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje do leta 2022, kar pomeni, da je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje.

Z aktivnostmi programa želimo izboljšati zdravje oseb s posebnimi potrebami, predvsem otrok in mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Gre za ciljno skupino, ki predstavlja kar 3% celotne populacije RS, na tem mestu pa posredno tudi njihove starše oz. skrbnike. Program smo zasnovali na podlagi večletnih izkušnjah dela z omenjeno populacijo in tesnem sodelovanju s Centrom Janeza Levca Ljubljana in Biotehniškem izobraževalnim centrom Ljubljana. Študije kažejo, da je omenjena populacija prav zaradi zmanjšanih intelektualnih sposobnosti ter slabih življenjskih navad še bolj podvržena k slabim prehranjevalnim navadam ter telesni neaktivnosti. Za njih je značilno, da v mladosti razvijejo rutine (navade), ki se jih potem držijo celo življenje, zato je zelo pomembno, da so te navade privzgojene v slogu zdravega načina prehranjevanja in redne telesne aktivnosti.

Ugotavljamo, da ciljna populacija najpogosteje posega po hrani, ki je enostavna za pripravo in neuravnotežena ter visokokalorična, glede na energijsko porabo (topli sendviči, testenine, hrenovke,...). Povečana telesna teža in debelost pa sta posledici neuravnoteženosti med energijskim vnosom in porabo.

S programom želimo osebam s posebnimi potrebami na njim razumljiv način približati pomen zdravega prehranjevanja in telesne aktivnosti ter spremeniti njihove rutine. Poudarek bo na telesnih dejavnostih v naravi s ciljem po spoznavanju rekreativnih površin v lokalnem okolju ter nadaljnji uporabi le teh tudi po izvedenem programu. Udeležence bomo spodbujali k rednemu uživanju sadja in zelenjave, zajtrkov, spodbujali jih bomo, da bodo jedli več manjših obrokov v dnevu ipd. V okviru programa bomo naredili brošure, ki bodo pisane v lahko berljivi različici, saj ugotavljamo, da so sicer promocijske brošure pogosto pisane na njim manj razumljiv način. Ker gre za osebe, ki so pogosto nesamostojne in živijo v zavodih ali s starši/skrbniki, bomo na ta način ozaveščali tudi njihove skrbnike.

Z organiziranimi dogodki, s pomočjo partnerjev, bomo črpali praktična znanja o zdravem načinu prehranjevanja in delu z otroki s PP, mi pa jih bomo ozaveščali o redni telesni dejavnosti. Delavnice bodo zasnovane na pripravi zdravih obrokov, vključevale pa bodo tudi redne segmente telesne aktivnosti. Učili se bomo o uravnoteženi prehrani, skupaj se bomo odpravili v trgovino in na tržnico ter izbrali živila, spodbujali bomo udeležence, naj razdalje premagujejo peš ali s kolesom, pripravili bomo obroke ipd. V vse aktivnosti bodo redno vključeni prostovoljci.

Pomemben segment programa bo predstavljal promocijski del, ki ga bomo v okviru delavnic s predstavitvijo izvajali po osnovnih šolah s prilagojenim programom, varstveno - delovnih centrih in drugih specializiranih vzgojno-izobraževalnih institucijah, ki vključujejo ciljno populacijo po celi Sloveniji. Program bomo vključili v Mednarodno festivalsko leto Igraj se z mano, ki je namenjeno vključevanju oseb s PP. Otroci in mladi se v okviru festivalskih dogodkov družijo, izvajajo nastope ter se preizkušajo na različnih delavnicah, ki so v veliki meri športnega tipa. Ta program bomo vključili tudi v druge redne programe, ki jih v društvu že izvajamo. Promocijski dogodki “Specialni Zdravko” bodo predstavljali sklop delavnic, ki bodo zasnovane z namenom po ozaveščanju otrok in mladine s PP o zdravem načinu življenja.

logo DTS nacproglogotip MZ obrezanlogotip drustvo za kulturo inkluzije 1399x915  Center Janeza Levca Ljubljana LOGOBiotehniški izobraževalni center Ljubljana LOGOZdravko športnik jabolka PNG 

Oglejte si, kaj Specialni Zdravko svetuje ...